Virksomhedens ansvar

Vores høje miljømæssige og sociale standarder

Støt en bæredygtig fremtid

Vi mener, at økonomisk og international succes er, at at skabe værdi for vores aktionærer, kunder og samfundet som helhed. Vi anvender høje miljø- og sociale standarder til vores virksomhed for at understøtte en bæredygtig fremtid.

Vi forpligter os overfor vores interessenter til at være en pålidelig samarbejdspartner med en høj integritet og etik. Vi samarbejder med og lærer af andre gennem åben dialog.

Vi fokuserer på vores virksomhedsansvar i 3 hovedområder:

 • Branchefokus gennem European Transport Board
 • Fællesskaber som vi samarbejder med gennem vores TIP Volunteers program
 • Globalt gennem vores aktionær og HNA’s globale programmer

ETB: Pan-europæisk center for viden

Vi er grundlægger og førende medlem af European Transport Board (ETB), en gruppe af førende europæiske transport- og logistikudbydere, som tilsammen udgør en betydelig del af branchen med næsten 300.000 trailere i den samlede flåde. ETB’s mål er at dele indsigt og løsninger på almindelige problemer, der strækker sig udover landegrænser og individuelle behov. Formålet er at:

 • Reducere miljøbelastning
 • Reducere overbelastning som følge af vejtransport
 • Øge trafiksikkerheden
 • Forbedre branchens effektivitet og ydeevne

Sammen med vores kolleger i ETB har vi fokus på:

 • Effektiv samarbejde mellem vore medlemmer
 • EU-prioriteter
 • Miljømæssige og sociale udfordringer
 • Offentlige og private initiativer
 • Efterspørgslen efter levering: mindske trafiktætheden og emissioner
 • Det europæiske markeds globale efterspørgsel
 • Alle transportmodaliteter

Besøg ETB’s websted: www.europeantransportboard.com

TIP Volunteers program

Vi deltager aktivt i frivillige projekter gennem vores TIP Volunteers program, der hjælper mennesker i nød i vores lokalsamfund. Vigtige begivenheder i 2015 inkluderer;

 • Deltagelse i havneløbet i Rotterdam
 • Velgørenhedscykeltur fra Manchester til Galway sammen med nogle af vores kunder, hvor vi skaffede € 50.000 til United Kingdom National Charity for Cancer Research, Donna Louise Trust for uhelbredeligt syge børn og Air Ambulance Service
 • Frivilligt arbejde på et lokalt plejehjem i Amsterdam.
 • Malet og repareret en lokal børnezoo i Amsterdam
KONTAKT OS